Keitä olemme?

LATO:ssa on toimitusjohtajan lisäksi neljä toimialajohtajaa. Toimitilajohtaja vastaa sisäisistä asiakkuuksista eli toimitiloista kaupungin omalle palvelutuotannolle. Kiinteistöjohtaja huolehtii toimitiloista ulkoisille asiakkaille. Satamajohtajan vastuulla ovat satamatoiminnot, venepaikkojen vuokraus ja osittain myös pysäköintipaikkojen vuokraus. Tukipalvelujohtaja vastaa nimikkeensä mukaisesti kaikista konsernin tukipalveluista.
Henkilöstö on jaettu tiimeihin. Tiimejä ovat hanketiimi, ylläpitotiimi, talotekniikka- ja energiatehokkuustiimi ja tukipalvelutiimi.


Galleria - Yritystilat kaupungille

Toimitilat kaupungille

LATO:n tytäryhtiö Kuntakiinteistöt perustettiin huolehtimaan toimitiloista kaupungin oman palvelutuotannon tarpeisiin. Oma palvelutuotanto tarkoittaa päiväkoteja, kouluja, liikuntatiloja, nuorisotoimen tiloja sekä kulttuuritiloja. Vuoden 2018 alusta lähtien rakennushankkeet, kunnossapito ja kiinteistönhoito on toteutettu Tilakeskuksen nimiin. LATO vastaa kuitenkin rakennuksista ja rakennushankkeista kuten rakennusten omistaja.

Kun LATO rakentaa uutta, korjaa vanhaa tai huoltaa kiinteistöjä tilakeskuksen nimiin, toimitilajohtaja Katri Tolvanen vastaa prosesseista LATO:n puolelta. Kaupunginvaltuusto päättää investointihankkeista, joiden toteutuksesta LATO vastaa kustannusarvion puitteissa. Tilat suunnitellaan yhdessä kunkin rakennuksen käyttäjien kanssa. Käyttäjät tietävät parhaiten, mitä tarvitsevat ja he osallistuvat rakennusten suunnitteluprosesseihin. Kun projektit valmistuvat, rakennukset siirtyvät ylläpitovaiheeseen. Lato hoitaa rakennushankkeiden, kunnossapidon ja kiinteistönhoidon tilaajatehtävät ja vastaa myös rakennuttamisen sekä kiinteistönhoidon ja -kunnossapidon ohjauksesta. Rakennushankkeiden toteutusvaiheen hoitaa Lappeen Rakennuttaja Oy ja kiinteistönhoidon sekä kunnossapidon toteutuksen hoitaa Saimaan Tukipalvelut Oy kuitenkin siten, että LATO Oy kantaa kokonaisvastuun sekä rakennushankkeista että ylläpidosta.


Schenker - Toimitilat kaupungille

Toimitilat Yrityksille

LATO Oy:n tytäryhtiö Lappeenrannan Yritystila Oy rakennuttaa työpaikkarakentamiseen liittyviä teollisuus-, liike- ja palvelutiloja sekä hallinnoi ja luovuttaa kyseisiä tiloja. Lappeenrannan Yritystila Oy omistaa Lappeenrannan alueella n. 76 000 m2 toimitilaa ja hallinnoi Lappeenrannan kaupungin yritystoimintaa varten vuokrattuja toimitiloja. Uudisrakennushankkeet ovat Lappeenrannan elinkeinostrategian mukaisia. Yritystila on luotettava kumppani paikallisissa yritystoimitilaratkaisuissa. Yrityksille tarjottavista toimitilaratkaisuista vastaa kiinteistöjohtaja Timo Hämäläinen.


Aurelia - Pysäköintipalvelut

Pysäköintipalvelut

LATO:n tytäryhtiö Williparkki Oy vastaa Lappeenrannan keskusta-alueen maanalaisesta pysäköinnistä sekä maksullisen kadunvarsi- ja aluepysäköinnin operoinnista. Williparkilla on kolme pysäköintitaloa kaupungin keskustassa. Pysäköintitaloista voi ostaa parkkiaikaa pikapysäköinnistä vuosisopimukseen. Paikkoja on noin 800 eri puolilla kaupungin keskustaa.

Pysäköintitalossa pysäköinti on halvempaa kuin kadunvarsipaikoilla, ja asiakas maksaa jälkikäteen vain toteutuneesta pysäköintiajasta. Sopimusasiakkaana voi käyttää pysäköintitaloa rajattomasti.


Mustola - Satamapalvelut

Satamapalveluja kaikille

LATO:n satamajohtaja on Hannu Lappalainen. Hänen vastuullaan ovat Lappeenrannan satamapalvelut ja -toiminnot ja venepaikkojen vuokraus. Suurin yksittäinen kohde on Mustolan rahtisatama ja siellä sijaitseva logistiikkakeskittymä sekä kansainvälinen ISPS -satama, jota LATO:n Free Zone Oy isännöi. Lappeenrannan kaupunginlahdella sijaitsevan matkustajasataman lisäksi satamayhtiö hallinnoi pienvenesatamia. Niitä on 22 ja vuokrattavia venepaikkoja kolmisentuhatta. Asiakkaita on suuryrityksistä yksittäisiin kaupunkilaisiin. Tärkeä asiakaskunta ovat myös vierasveneilijät, jotka täyttävät linnoitusniemen ja kaupunginlahden vierasvenesatamat kesäisin. Satamajohtaja vastaa osittain myös pysäköintipaikkojen vuokraustoiminta sekä LATO:n myyntitoimintojen tukemisesta.


Laivavuokraus

Laivavuokraus

Lappeenrannan Laivat Oy omistaa kolme laivaa: s/s Suvi-Saimaan, m/s Camillan ja m/s Carelian. Yhtiö vuokraa omistamansa laivakaluston yksityisille yrittäjille, jotka vastaavat liiketoimintaan liittyvistä kustannuksista ja maksavat vuokraa yhtiölle. Yhtiö huolehtii laivojen kunnossapidosta.

Yhtiön tarkoituksena ei ole jakaa tuottoja omistajilleen vaan kehittää laivakalustoa ja edistää laivaliikennettä yleensä. Yhtiön hyöty kaupungille on välillinen eli laivaliikenteen kautta tulevat matkailu- ja verotulot.