skip_to_content

EKSOTE

Ajan hengessä
Eksoten Kahilanniemen toimitilat

Kahilanniemessä sijaitseva, alkujuuriltaan 50-lukulainen, funktionalismia edustava sairaala-alue on merkittävä osa lappeenrantalaista rakennuskulttuuria.  Täydennysrakentaminen ja saneeraukset ovat vuosikymmenien aikana muokanneet kokonaisuutta, mutta alkuperäinen arkkitehtuuri on yhä nähtävissä ja helposti hahmotettavissa.

 

Sairaalan hallintorakennus on Lappeenrannan Yritystilat Oy:n omistuksessa. Tilat on vuokrattu Eksoten, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, käyttöön. Ruoriksi nimetyssä rakennuksessa on toiminut muun muassa sairaanhoito-oppilaitos. Tilat ovat kestäneet hyvin aikaa, ja taloa on vuosien mittaan korjattu kulloisenkin tarpeen ja vaateiden mukaan. Esimerkiksi iv-järjestelmiä ja lämmön talteenottoon liittyvää tekniikkaa on tehostettu ja ajanmukaistettu. Rakennusfysiikka vastaa tämän päivän vaatimuksia.

”Rakennus on nykysanan mukaisesti muuntojoustava ja tukee sairaalan hallinnon eri yksiköitten toimintaa”, Eksoten tekninen päällikkö Ville Pitkänen sanoo. ”Tiloja on mahdollisuus järjestää ja uudistaa kevyillä ratkaisuilla, jos sellaiseen on tarvetta. Käyttäjää on kuultu myös kaikissa rakennuksen toimintaan ja käyttöön liittyneissä laajemmissa muutos- ja korjaustöissä. Yhteistyö LATOn kanssa toimii saumattomasti.”