skip_to_content

AURELIA TURBINES

Yrityskumppanuus on toiminnan perusta
Aurelia Turbines valmistaa hajautettua energiatuotantoa varten pienitehoisia kaasuturbiineja, jotka soveltuvat sähkön ja lämmön yhteistuotantoon teollisuudessa, liikerakennuksissa ja julkisissa laitoksissa. Turbiineissa voidaan käyttää uusiutuvia ja synteettisiä polttoaineita, kuten biokaasuja, bioöljyjä ja vetyä

Aurelia Turbines on osa Lappeenrannan kasvavaa ja kehittyvää ympäristötekniikan keskittymää.
Yhtiön kaasuturbiinit perustuvat omiin innovaatioihin ja LUT yliopistossa kehitetyn tekniikan hyödyntämiseen.

”LUTin tutkimus on toimintamme perusta. Me kaupallistamme tehdyn tutkimuksen”, toimitusjohtaja Matti Malkamäki sanoo ja viittaa maailman laajuisesti merkitykselliseen tuoteinnovaatioon ja yliopiston kanssa solmittuun yrityskumppanuuteen.
Malkamäki korostaa verkostoitumisen merkitystä. ”Emme halua tehdä kaikkea itse, vaan rakennamme hyviä verkostoja ja viemme asioita eteenpäin yhteisvoimin.”

Yritystoimintaa on tarkoitus laajentaa; lisärakentamisen kulmakivet on Malkamäen mukaan aseteltu jo paikoilleen. Hän myötää, että tilasuunnittelu on haasteellista; toimisto- ja ”insinööritilojen” ohella tarvitaan erityisrakenteinen testaamo.
”Kuten ennenkin, laajennusosan rakentamisesta vastaa LATO. Detalji- ja spesifinen suunnittelu on yhteistyötä ja omaa osaamistamme.”