skip_to_content

Toimitilojen tavaratalo

TILAA YRITYKSILLE JA KEHITTYVÄLLE KAUPUNGILLE
Placeholder alt
LATO, Lappeenrannan Toimitilat Oy, on Lappeenrannan kaupungin omistama emoyhtiö toimitiloja rakentavassa, vuokraavassa ja ylläpitävässä konsernissa. ”Toimitilojen tavaratalo” on perinteeksi muokkautunut mielikuva.
Meneillään on yksi kaupungin historian merkittävimmistä investointikausista. Kasvavan ja innovatiivisen liiketoiminnan tarpeet huomioon ottava toimitilatarjonta on vahvuus, joka luo mahdollisuuksia monipuoliselle yrittäjyydelle.
Lappeenranta on yliopistokaupunki. LUT, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, on keskeinen, kaupunkikuvaa elävöittävä ja myös sen liike-elämää kiihkeästi kehittävä yrittäjäkasvattamo. LUT muovaa opiskelijoistaan joskus hullun rohkeita, riskejä kaihtamattomia liikemaailman pelaajia. Rohkeus luoda uutta ruokkii itseään; LATO tarjoaa potentiaalista yritystoimintaa kehittäville tarpeen ja tilanteen mukaiset toimitilat.